K-OURAGE stödjer UN Women i deras arbete för kvinnors lika rättigheter. UN Women nationell kommitté Sveriges mål är att inga kvinnor eller flickor ska utsättas för fysiskt eller psykiskt våld av vare sig kända eller okända män. Tills detta mål är uppnått och våld eller övergrepp ändå fortsätter ska rättsväsendet agera minst lika effektivt som det gör mot annan brottslighet.

I dag den 8 mars på internationella kvinnodagen skänker vi en del av vår försäljning till UN Women.

Om man vill skänka pengar direkt till UN Women så gör man med en valfri summa till:

Swish: 123 900 29 32
PG: 900293-2
BG: 900-2932

Läs mer på unwomen.se